Etusivuadmin
Leevi -palveluista
hyötyvät kaikki!
Leevi -palveluista<br />
hyötyvät kaikki!
Leevi ry ylläpitää asumispalveluita ja tarjoaa hoiva- ja kotipalveluita lähinnä Länsi- ja Pohjois-Helsingin alueella.
Tapahtumat
Järjestetään monipuolista toimintaa erilaisten kiinteiden ryhmien ja tapahtumien muodossa. Molemmissa taloissa on myös kuntosali, jossa voi käydä itse tai ohjatussa ryhmässä. Toiminta on suurelta osalta maksutonta ja kuuluu peruspalveluvastikkeeseen. Yksityisten palveluntuottajien palvelut ovat maksullisia kuten myös suuremmat tapahtumat, ja osa ryhmistä.&nbsp; Taloissa toimii myös asukastoimikunta, joka järjestää omaehtoista toimintaa, sekä itse että palvelutalon henkilökunnan kanssa.
Hakemukset ja
hinnasto
Hakemuksia saa ottamalla yhteyden palvelutalojen johtajiin, tai laittamalla hakemuksen suoraan netissä (liitteet voi toimittaa myöhemmin). Hakemuksen voi myös tulostaa ja lähettää suoraan siihen palvelutaloon mistä on ensisijaisesti kiinnostunut. Palveluiden osalta on mahdollista hakea kotitalousvähennystä verotuksessa. Hellikotiin voi kysyä Helsingin kaupungin myöntämää palveluseteliä.