Yhdistystoimintaadmin
Miau!

Yhdistyksen toiminta vuonna 2018

Vuoden aikana johtokunta kokoontui viisi kertaa.

Asuntojen täyttöaste on ollut korkea.

Talouden ylijäämä oli odotettu ja tavoitteellinen.  Rumpupolun palvelutalon paloturvallisuuden lisääminen ja hissin uusiminen vaativat lisäresursointia, joten taloudellinen varautuminen edellisiin on välttämätöntä.

Yhdistyksen jäsentoiminnan kehittäminen ja laajentaminen oli edelleen tavoitteena. Tärkeää on myös säilyttää Leevi ry:n perustana ja missiona alkuperäinen toimintaideologia, joka on myös kirjattu yhdistyksen sääntöihin.

Missio: ”Yhdistyksen tarkoituksena on toimia solidaarisen lähimmäisvastuun herättämiseksi ja sosiaalisten olojen kehittämiseksi sekä tukea turvata ja auttaa vanhuksia ja avuntarpeessa olevia, toiminnan tavoitteena on kasvuhakuisuus ja taloudellinen tasapaino.”

Yhdistystoiminnasta kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä toiminnanjohtajaan:

Heidi Wallius-Virkkula, puh: 040 827 5500

Yhdistystoiminta virkistää!
Tulkaa mukaan vaikuttamaan! Täytä ja lähetä Jasenhakemus!!


Yhdistystoiminta

Länsi-Helsingin Lähimmäispalvelu Leevi ry on toiminut vuodesta 1996. Yhdistys on Vanhus- ja lähimmäispalvelun liiton jäsenjärjestö. Yhdistys on asettanut tavoitteekseen toimia solidaarisen lähimmäisvastuun herättämiseksi, toimia vanhusten sosiaalisten olojen parantamiseksi sekä tukea ja auttaa vanhuksia ja muita avun tarpeessa olevia lähimmäisiä. Yhdistys tekee aloitteita ja esityksiä viranomaisille ikäihmisten ja muiden avun tarpeessa olevien elinolojen parantamiseksi sekä harjoittaa tiedotus- ja koulutustoimintaa.

Yhdistyksen tavoitteena on myös järjestää kerho- ja virkistystoimintaa kohdealueensa ikäihmisille. Yhdistystä johtaa johtokunta joka valitaan aina kevätkokouksessa vuodeksi kerrallaan. Yhdistys tuottaa kotipalvelua, hoivapalveluja sekä turva- ja asumispalveluja ikäihmisille voittoa tavoittelematta.

Jäsentoiminta

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä yhdistyksen tarkoitusperät hyväksyvä yksityinen henkilö tai yhteisö. Jäsenet hyväksyy johtokunta. Leevi ry tekee yhteistyötä keskusjärjestö-tasolla Vanhus- ja lähimmäispalveluliiton sekä Sosiaalialan Työnantaja- ja Toimialaliiton, sekä Vanhustyön Keskusliiton kanssa.

Yhdistyksen johtokunta valittan vuosittain kevätkokouksessa. Yhdistyksen jäsenet saavat kutsun kokoukseen ja voivat olla mukana vaikuttamassa johtokunnan kokoonpanoon. Yhdistykseeen voi liittyä myös yhteisöjäseneksi.